Historia

Polska przed II Wojną Światową na starym filmie

Polska przed II Wojną Światową na starym filmie
Grzegorz Sanik

Polska przed II Wojną Światową pokazana na archiwalnym filmie. Zapraszam na wspaniałą i nostalgiczną podróż w czasie do II Rzeczypospolitej Polskiej.

Polska Przed II Wojną Światową

Postanowiłem zebrać kilka filmów archiwalnych z przedwojennej Polski i złączyć je razem w jeden film. To kolejna podróż w czasie do świata, którego już nie ma. Głównymi wątkami w filmie są miasta oraz ludzie. II Rzeczypospolita Polska była krajem targanym dużymi problemami społecznymi, politycznymi i ekonomicznymi. Pomimo sporych problemów gospodarczych z kilku ziem zaborczych udało się stworzyć jeden organizm. Symbolem II RP jest przedwojenna Warszawa, nowoczesna i elegancja, aspirowała do miana „Paryża Wschodu”. Choć to już rzecz dyskusyjna. Dla mnie osobiście, symbolem Warszawy z tamtego okresu jest wieżowiec Prudential. W tamtym czasie najwyższy budynek (66 m) w Polsce i drugi w Europie.

Polska Przed II Wojną Światową na Starym Filmie

Wieżowiec Prudential w Warszawie

Jeżeli mówimy o Polsce przed II Wojną Światową, nie mogło zabraknąć Wilna i Lwowa.

Polska Przed II Wojną Światową na Starym Filmie

Pomnik Jana III Sobieskiego we Lwowie

Polska Przed II Wojną Światową na Starym Filmie

Plac Katedralny w Wilnie

Nie mogło zabraknąć także innych dużych polskich miast: Łodzi, Poznania i Krakowa. Jedynym mniejszym miastem ujętym na filmie jest Toruń.

Polska Przed II Wojną Światową na Starym Filmie

Panorama Przemysłowej Łodzi

Polska Przed II Wojną Światową na Starym Filmie

Opera Poznańska

Polska Przed II Wojną Światową na Starym Filmie

Trębacz na Wieży Mariackiej w Krakowie

Polska Przed II Wojną Światową na Starym Filmie

Brama Mostowa w Toruniu

Osiągnięcia II Rzeczypospolitej Polskiej

Pomimo młodego wieku państwa, udało się przeprowadzić kilka odważnych projektów. Dlatego postarałem się, by na filmie nie zabrakło jednej ze sztandarowych inwestycji – Gdyni. Impulsem do gwałtownego rozwoju miasta była budowa portu i bazy Marynarki Wojennej. Z małej wioski Gdynia szybko przekształciła się w sporej wielkości miasto. Na końcu artykułu podaję na rok 1931 stan 30 tys. ludności, jednak już w roku 1939 Gdynię zamieszkiwało 127 tys. osób. Na filmie przy porcie pokazany jest transatlantyk (chyba) MS Batory. Polska przed II Wojną Światową posiadała dwie tego typu bliźniacze konstrukcje.

Polska Przed II Wojną Światową na Starym Filmie

Dworzec Morski w Gdyni

Prestiżową inwestycją II RP była także budowa kolei linowej na Kasprowy Wierch. Symbol ówczesnej polskiej myśli technicznej.

Polska Przed II Wojną Światową na Starym Filmie

Wagonik – Kolej Linowa na Kasprowy Wierch

Wojsko Polskie

Polska przed II Wojną Światową inwestowała spore środki finansowe w rozwój sił zbrojnych, które miały być gwarantem suwerenności. Inwestycje w wojsko, zwłaszcza w nowoczesną broń pancerną i lotnictwo, wymagały sporo nakładów finansowych. Dla mało zamożnego kraju było to spore obciążenie, dlatego wdrążanie nowego wyposażenia do służby było mocno ograniczone. Na filmie pokazanych jest kilka nowoczesnych rozwiązań, czołg 7TP oraz PZL P-37 Łoś. Na samym końcu w powietrze podrywane są już trochę przestarzałe samoloty myśliwskie PZL P.11.

Polska Przed II Wojną Światową na Starym Filmie

Czołg 7TP

Polska Przed II Wojną Światową na Starym Filmie

Lotnicy i PZL P-37 Łoś

Polska Przed II Wojną Światową na Starym Filmie

Samolot Myśliwski PZL P.11

Pokazane na Filmie

Lista miast pokazanych w pierwszej połowie filmu. Przy miastach podałem liczbę ludności według stanu na rok 1931. Miasta pokazane według kolejności w filmie.

 1. Warszawa – 1 178 914 ludności
 2. Kraków – 221 260 ludności
 3. Lwów – 316 177 ludności
 4. Wilno – 196 383 ludności
 5. Łódź – 605 467 ludności
 6. Poznań – 246 698 ludności
 7. Toruń – 45 235 ludności
 8. Gdynia – 30 210 ludności

Dodatkowe wątki pokazane w drugiej połowie filmu:

 1. Podhale
 2. Tatry
 3. Społeczność Żydowska
 4. Wojsko Polskie
 5. Marynarka Wojenna
 6. Lotnictwo
Historia
Grzegorz Sanik
@grzegorz_sanik

Prowadzę tego bloga oraz portal o ciekawych miejscach i atrakcjach Elomaps.com. Przygotowuję także filmy dokumentalne na YouTube.

Więcej w kategorii Historia

Przez tyle lat poszczególne ziemie należały do Polski

Grzegorz Sanik14 lipca 2017

Rocznica Powodzi Tysiąclecia – Galeria zalanych miejscowości

Grzegorz Sanik4 lipca 2017

Wizualizacja etapów rozbudowy Wieży Książęcej w Siedlęcinie

Grzegorz Sanik13 czerwca 2017

Wizualizacja etapów rozbudowy Zamku we Wleniu

Grzegorz Sanik13 czerwca 2017

Angielska stara mapa Polski z 1683 roku

Grzegorz Sanik4 czerwca 2017

Kolorowa mapa Śląska z 1679 roku

Grzegorz Sanik12 maja 2017

Piękna pruska mapa prowincji Śląsk z 1865 roku

Grzegorz Sanik22 kwietnia 2017

Prawdziwy olbrzym! Mittelbau-Dora – Podziemna fabryka rakiet

Grzegorz Sanik15 kwietnia 2017

Daty budowy i stan linii kolejowych na Dolnym Śląsku

Grzegorz Sanik12 marca 2017