BIURO PODRÓŻY ELOTRAVEL

Portal Eloblog to również biuro podróży działające pod marką ELOTRAVEL. Portal umożliwia rezerwację i zakup biletów na kilka rodzajów wycieczek. Organizujemy:

  • nocne zwiedzania,
  • jednodniowe wycieczki terenowe,
  • kilkudniowe wycieczki wyjazdowe (imprezy turystyczne).

Organizacja imprez turystycznych, czyli wycieczek trwających dłużej niż 24 godziny lub zawierających nocleg, jest działalnością regulowaną i podlega przepisom ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.

Organizatorem wycieczek jest firma ELOTRAV Grzegorz Sanik posiadająca wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod numerem 993 oraz do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki pod numerem ewidencyjnym 40252.

Podróżnemu, który zakupił kilkudniową wycieczkę (zwaną imprezą turystyczną) przysługuje szereg praw, które opisane są w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa (OWU). Organizator informuje, że posiada zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności w formie turystycznej gwarancji ubezpieczeniowej wydanej przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się poniżej. Prosimy się z nimi zapoznać.

Dane organizatora

ELOTRAV Grzegorz Sanik
ul. Senatorska 13/30
58-316 Wałbrzych

NIP: 8862847833
REGON: 021283579

Kontakt

E-mail: info@eloblog.pl
Tel. kom.: +48 696 741 590

Dokumenty do pobrania

Dokumenty organizatora turystyki ELOTRAVEL:

  • Zaświadczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wpisie do rejestru organizatorów turystyki – POBIERZ
  • Turystyczna gwarancja ubezpieczeniowa wydana przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. – POBIERZ

Dokumenty, z którymi musi zapoznać się uczestnik imprezy turystycznej (wycieczki kilkudniowej):

  • Ogólne Warunki Uczestnictwa (OWU) w imprezach turystycznych organizowanych przez ELOTRAV – POBIERZ
  • Standardowy Formularz Informacyjny – POBIERZ

Ogólne Warunki Ubezpieczeń SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zawieranych dla uczestników imprez turystycznych (wycieczek kilkudniowych):

  • OWU Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków na terenie RP – POBIERZ
  • OWU Bezpieczne Podróże – POBIERZ

Serwis Eloblog przetwarza dane i korzysta z ciasteczek zgodnie z Polityką Prywatności, aby wyświetlać reklamy i świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zgoda Dowiedz się więcej