Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów

przez Grzegorz Sanik

SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady dokonywania rezerwacji i zakupu biletów za pomocą serwisu Eloblog.
 2. Serwis Eloblog – serwis działający pod adresem www.eloblog.pl, który umożliwia rezerwację i zakup biletów na wycieczki.
 3. Wycieczka – wycieczka terenowa i/lub górska oferowana w serwisie Eloblog, która odbywa w ustalonym miejscu i czasie pod opieką przewodnika.
 4. Uczestnik – uczestnik wycieczki, który dokonuje rezerwacji i zakupu biletu za pomocą serwisu Eloblog.
 5. Przewodnik – przewodnik turystyczny, pod którego opieką realizowana jest wycieczka, a w przypadku wycieczek górskich przewodnik posiadający uprawnienia przewodnika górskiego klasy III na obszar Sudetów, w myśl przepisów ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiotem realizującym sprzedaż biletów i świadczącym usługi przewodnickie jest ELOTRAV Grzegorz Sanik ul. Senatorska 13/30, 58-316 Wałbrzych, NIP: 8862847833, REGON: 021283579, e-mail: info@eloblog.pl, tel. kom.: +48 696 741 590.
 2. Rezerwację i zakup biletów można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznej rezerwacji dostępnej w serwisie Eloblog.
 3. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.
 4. Wszystkie oferowane wycieczki w serwisie Eloblog dostępne są na podstronie www.eloblog.pl/wycieczki.
 5. Każda z oferowanych wycieczek posiada opis z podstawowymi informacjami takimi jak: data i miejsce w jakim się odbywa, temat, program zwiedzania, szacunkowa długość trasy i stopień trudności. Opis wycieczki może zawierać również inne dodatkowe informacje np. ewentualne ograniczenia wiekowe lub przeciwskazania zdrowotne dla uczestników.
 6. Podane ceny wycieczek są cenami brutto i dotyczą pojedynczego biletu dla jednej osoby. Jeżeli uczestnik chce zakupić bilety dla kilku osób biorących udział w wycieczce należy wybrać ich wielokrotność.
 7. Opłata za bilety odbywa się w momencie składania rezerwacji za pośrednictwem systemu płatności Paynow (mBank S.A.), do którego uczestnik zostanie przekierowany w trakcie finalizacji zamówienia.
 8. Uczestnik ma możliwość zapłacenia za bilety tylko poprzez metody płatności dostępne w Paynow (BLIK, szybkie przelewy internetowe, karty płatnicze, Google Pay).
 9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności dla kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic i Maestro.
 10. Rezerwacja dokonana jest w momencie uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 11. Brak dokonania opłaty przez uczestnika skutkować będzie anulowaniem rezerwacji.
 12. Uczestnik po dokonaniu rezerwacji i opłaceniu zamówienia otrzyma na wskazany adres e-mail potwierdzenie rezerwacji wraz z dodatkowymi informacjami o wycieczce, w tym informacje o miejscu i godzinie zbiórki.
 13. Uczestnik na wskazany adres e-mail otrzyma elektroniczną fakturę potwierdzającą dokonanie zakupu biletów. ELOTRAV jest podmiotem zwolnionym z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
 14. ELOTRAV zastrzega sobie możliwość odwołania wycieczki z przyczyn losowych i niezależnych od niego. W takim przypadku uczestnik wycieczki zostanie niezwłocznie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej. Poniesione przez uczestnika koszty zakupu biletów zostaną zwrócone za pomocą systemu płatności Paynow lub na wskazane przez uczestnika konto bankowe.
 15. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą ELOTRAV dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej uczestnika.
 16. ELOTRAV zastrzega sobie również możliwość modyfikacji trasy i programu wycieczki, w szczególności w przypadku zamknięcia lub modyfikacji przebiegu szlaków turystycznych, zmian w godzinach i funkcjonowaniu obiektów turystycznych, wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Niemniej jednak zmiana trasy lub programu wycieczki nie może zmienić zasadniczo jej charakteru i tematu.

UCZESTNICTWO W WYCIECZCE

 1. Wybierając wycieczkę uczestnik powinien uwzględnić swoją sprawność fizyczną i kondycję w stosunku do podanej długości trasy wycieczki, w szczególności w przypadku wycieczek górskich.
 2. Zabrania się udziału w wycieczce uczestnikowi pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 3. Przewodnik ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w wycieczce w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do poszanowania i przestrzegania przepisów związanych z ochroną przyrody, w szczególności zasadom i regulaminom pobytu w parkach narodowych, parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody. Ponadto uczestnik zobowiązany jest do respektowania regulaminów obiektów turystycznych odwiedzanych w ramach programu wycieczki.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania do wycieczki pod względem odzieży i obuwia, szczególnie w przypadku wycieczek w warunkach jesiennych i zimowych. Każdorazowo powinien dostosować się zgodnie z wymogami i informacjami podanymi w opisie wycieczki i wytycznymi przesłanymi po zakupie biletów na wskazany adres e-mail.

ZAMIANA I ZWROT BILETU

 1. Brak jest możliwości zwrotu zakupionych biletów zgodnie z art. 38 ust. 12 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w przypadku usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 2. Zakupione bilety uczestnik może wymienić na bilety tej samej wycieczki w innym terminie. Zgłoszenie zamiany należy przesłać na adres e-mail: info@eloblog.pl nie później jednak niż 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki, na której bilety zostały zakupione.
 3. Zamiana terminu uzależniona jest od wolnych miejsc w wycieczce we wskazanym nowym terminie.

REKLAMACJE

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo reklamacji usługi z tytułu rękojmi.
 2. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące rezerwacji, sprzedaży biletów i wycieczki należy składać na adres e-mail: info@eloblog.pl.
 3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest ELOTRAV Grzegorz Sanik ul. Senatorska 13/30, 58-316 Wałbrzych, adres e-mail: info@eloblog.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji biletów i realizacji wycieczki, a ich podanie jest niezbędne.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej – RODO.
 4. Uczestnik finalizując zakupu biletów poprzez przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” równoznacznie wyraża zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie.
 5. Uczestnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

Serwis Eloblog przetwarza dane i korzysta z ciasteczek zgodnie z Polityką Prywatności, aby wyświetlać reklamy i świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zgoda Dowiedz się więcej