Filmy

Film o kopalniach uranu na Dolnym Śląsku

Film o kopalniach uranu na Dolnym Śląsku
Grzegorz Sanik

Zapraszam do oglądania mojego kolejnego dokumentu. Tym razem przygotowałem film o kopalniach uranu na Dolnym Śląsku. Działalność poszukiwawcza i wydobywcza uranu, pierwiastka o znaczeniu strategicznym, była ogromną tajemnicą Dolnego Śląska.

Kopalnie uranu na Dolnym Śląsku

Wokół wydobycia uranu narosło wiele różnego rodzaju legend i nieprawdziwych informacji. Mój film o kopalniach uranu jest próbą odpowiedzi na najważniejsze pytania. Chciałem również rozprawić się z kilkoma powtarzającymi się w Internecie i mediach nieprawdziwymi i zafałszowanymi informacjami.

Zakłady Przemysłowe R‐​1 prowadzące poszukiwanie i wydobycie uranu na terenie Dolnego Śląska funkcjonowały 25 lat. Jednak próżno o nich szukać informacji w publikacjach na temat spraw gospodarczych i politycznych wydawanych w okresie PRLu. Dopiero po roku 1989 mamy możliwość odkrywania tajemnic oraz turystycznego wykorzystania pozostawionych kopalni.

Kopalnie uranu na Dolnym Śląsku

Kopalnie uranu na Dolnym Śląsku

Poniżej przedstawiam mapę z miejscami związanymi z kopalnictwem uranowym na Dolnym Śląsku, które można zwiedzać.

 

Poniżej mapa województwa dolnośląskiego z zaznaczonymi pięcioma najważniejszymi złożami. Z tych pięciu złóż wydobyto aż 95% całego uranu. Uwaga, na mapie wkradła się literówka, powinna być kopalnia „Podgórze”, a nie „Pogórze”.

Złoża uranu na Dolnym Śląsku

Złoża uranu na Dolnym Śląsku

Działalność Organów Bezpieczeństwa

Z powodu długości filmu całkowicie pominąłem wątek funkcjonowania organów bezpieczeństwa na terenie Kowar. Tutaj więc krótko nakreślę tę kwestię. Przy zakładach R‐​1 funkcjonowała jednostka UB, która podlegała bezpośrednio w początkowym okresie Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, a później Wojewódzkiemu Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu. Do zadań jednostki należała działalność kontrwywiadowcza, przeciwdziałanie szpiegostwu i sabotażowi gospodarczemu, a także ochrona radzieckich specjalistów mieszkających w Kowarach. Wielokrotnie w mediach i relacjach mieszkańców pojawiają się również doniesienia o rozlokowaniu żołnierzy sowieckich, jednak informacje te nie mają potwierdzenia w materiale zebranym przez Instytut Pamięci Narodowej.

Nie ma wątpliwości, że na terenie Kowar Urząd Bezpieczeństwa prowadził szeroką akcję kontrwywiadowczą. Obawiano się zwłaszcza działalności wywiadu francuskiego, co wiązało się z faktem pracy w kopalniach wielu repatriantów, Polaków przybyłych z Francji i Belgi. Ochrona kontrwywiadowcza była utrudniona przez wypoczynkowy charakter Karkonoszy. Były one odwiedzane turystycznie na przykład przez pracowników obcych placówek dyplomatycznych.

Kopalnia „Liczyrzepa” – Sztolnie Kowary

Całość ujęć filmowych pod ziemią została wykonana w podziemnej trasie turystycznej Kopalnia Liczyrzepa. Dlatego chciałbym tutaj jeszcze raz serdecznie podziękować za udostępnienie sztolni i pomoc w przygotowaniu merytorycznym materiału. Oczywiście, wszystkich zachęcam do odwiedzenia tego miejsca i przejścia całej trasy. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem, a miejsce jest całkowicie bezpieczne od promieniowania.

Podziękowania

Szczególne podziękowania za pomoc w realizacji filmu.

Podziemna Trasa Turystyczno – Edukacyjna
Kopalnia „LICZYRZEPA” Sztolnie Kowary
ul. Podgórze 55, 58–530 Kowary
www.sztolniekowary.com
Za udostępnienie materiałów i sztolni do ujęć filmowych. Całość ujęć podziemnych została wykonana w Liczyrzepie.

Panu dr hab. Robertowi Klementowskiemu
Instytut Pamięci Narodowej Oddział Wrocław
Za pomoc merytoryczną w przygotowaniu materiału.

Panu mgr inż. Franciszkowi Gaworowi
Dyrektorowi ds. Technicznych
Zakładów Przemysłowych R‐​1
Za pomoc merytoryczną w przygotowaniu materiału.

BIBLIOGRAFIA

Film o kopalniach uranu powstał na podstawie monografii IPN „W cieniu sudeckiego uranu. Kopalnictwo uranu w Polsce w latach 1948–1973.” dr hab. Robert Klementowski.

STRONY WWW

 1. http://atom.edu.pl/index.php/ej-w-polsce/wczoraj/wydobycie-uranu-zaklady-r-1.html
 2. http://interpolonika.com/2011/05/miedzianka-%E2%80%93-miasteczko-widmo-kolo-marciszowa/
 3. http://www.redbor.pl/artykuly/wystawa_uran.htm
 4. http://www.redbor.pl/artykuly/gornictwo_uranu.htm
 5. http://www.smk-kowary.pl/images/kurierkowarski/2007/kurier_2.pdf
 6. http://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82ady_Przemys%C5%82owe_R-1
 7. http://pl.wikipedia.org/wiki/Radziecki_program_nuklearny

ZDJĘCIA WSPÓŁCZESNE

 1. Kopalnia „LICZYRZEPA” Sztolnie Kowary
 2. Tomasz Kapczyński
 3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Uran_(pierwiastek)
 4. http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_J%C4%85drowa_%C5%BBarnowiec

ZDJĘCIA ARCHIWALNE

 1. http://dolny-slask.org.pl/
 2. Zbiory Instytutu Pamięci Narodowej
 3. http://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan_Project

INHALACJE RADONOWE
Jelenia Struga Spa Resort
ul. Podgórze 55, 58–530 Kowary
http://www.jeleniastruga.pl/

Zobacz także: Pytania i Odpowiedzi – Uran i Zapora Pilchowice

Filmy
Grzegorz Sanik
@grzegorz_sanik

Od kilku lat piszę na Eloblogu artykuły o historii, turystyce i nowych technologiach. Od urodzenia związany jestem z Dolnym Śląskiem. Prowadzę także na YouTube kanał Podróżnik w czasie.

Więcej w kategorii Filmy

Czym miały być Osówka, Włodarz, Książ? – Raport Schmelchera cz. 2

Grzegorz Sanik26 stycznia 2019

Alpejska twierdza III Rzeszy i Riese – Raport Schmelchera cz. 1

Grzegorz Sanik15 stycznia 2019

Oto najlepsze filmy przygotowane na 100. rocznicę odzyskania niepodległości

Grzegorz Sanik11 listopada 2018

Autostrada Sudecka – Zagadka Gór Bystrzyckich

Grzegorz Sanik23 sierpnia 2018

Show Me Poland – Krótki film ukazujący piękno Polski

Grzegorz Sanik18 maja 2018

Film Totenburg – Ostatnia świątynia nazistów

Grzegorz Sanik27 marca 2018

Dom Mohaupta – To tu opracowano podziemia Riese cz. 2

Grzegorz Sanik10 lutego 2018

Dom Mohaupta – Utajnione biuro konstrukcyjne Riese cz. 1

Grzegorz Sanik28 stycznia 2018

Rytm Gór – Odkryj piękno polskich gór

Grzegorz Sanik23 listopada 2017