Historia

Ciekawe pochodzenie nazwy miasta Wrocław

Ciekawe pochodzenie nazwy miasta Wrocław
Grzegorz Sanik

Zastanawialiście się kiedyś, jakie jest pochodzenie nazwy miasta Wrocław? Skąd została ona zaczerpnięta? Dziś na podstawie kilku przykładów przedstawię krótką historię stolicy Śląska. Oto jak zmieniała się i kształtowała na przestrzeni wieków nazwa Wrocławia.

Ciężko dziś określić dokładnie, kiedy to na odrzańskiej wyspie – zwanej dziś Ostrowem Tumskim – pojawiła się pierwsza osada, która to dała początek Wrocławiowi. A tym samym wraz z jej powstaniem, nadanie pierwszej nazwy wyspowego grodu. Na podstawie fragmentów zebranych informacji do tej pory badacze wyciągają odmienne wnioski, co do pierwszych osad na terenie wyspy.

Wrocław na starej panoramie z 1493 roku - Nazwa miasta Bressla

Wrocław na starej panoramie z 1493 roku – Nazwa miasta Bressla

Najprawdopodobniej protoplasta współczesnej nazwy miasta wywodzi się od imienia czeskiego księcia Wratysława I, który panował w latach 915–921. Badacze przypuszczają, że to właśnie od którejś z jego form imienia zaczerpnięto nazwę wrocławskiego grodu. W późniejszym czasie, pod koniec X wieku tereny dostają się pod panowanie dynastii Piastów. W czasie zjazdu gnieźnieńskiego w roku 1000, cesarz Otton III i książę (jeszcze nie król) Bolesław I Chrobry postanowili o utworzeniu trzech biskupstw. W tym jednego biskupstwa na południu państwa w mieście:

Vratislavia

Tym samym wyspowy gród Vratislavia trafił do pisanych źródeł historycznych. Następnie po umocnieniu się panowania Piastów gród na wyspie zostaje uwieczniony w kronice biskupa Thietmara z Magdeburga, jako:

Wrotizla

W XIV wieku Śląsk przechodzi pod panowanie Korony Czeskiej. Miasto ze swoim życiem politycznym i kulturowym wiąże się na lata nie tylko z Królestwem Czech, ale i całym Świętym Cesarstwem Rzymskim. W pisemnej wzmiance w roku 1327 stolica Śląska pojawia się jako:

Wretslaw

Po zdobyciu prymatu w Europie Środkowej przez ród Habsburgów w XVI wieku, Śląsk wraz ze swoim najważniejszym miastem również trafia w obszar ich wpływów. W roku 1620 w zapiskach pojawia się nazwa miasta:

Presslaw

W połowie wieku XVIII podczas ekspansji Królestwa Prus i wybuchu kilku wojen śląskich, obszar Śląska trafia pod panowanie Króla Pruskiego. W tym początkowym okresie złamana zostaje wielowiekowa niezależność miasta oraz następuje wzrost dominacji Prusaków. Wówczas miasto nazywane jest:

Bresslau

W późniejszym okresie, kiedy to na ziemiach śląskich utrwaliło się panowanie niemieckie, z nazewnictwa miasta wypadła jedna listera „s”. Do roku 1945 miasto nazywało się:

Breslau

Po zakończeniu II wojny światowej ziemie Dolnego i Górnego Śląska przypadły ostatecznie Polsce. Wraz z utrwalaniem się nowej polskiej władzy na zdobytych terenach, zmieniało się również nazewnictwo miast. W przypadku stolicy Śląska przemianowano ją na jej współczesny polski odpowiednik:

Wrocław

Według brytyjskiego historyka Normana Daviesa, autora książki o historii Wrocławia, na przestrzeni wieków zarejestrowało się ponad 50 różnych nazw (określeń) miasta, które dziś my Polacy znamy jako Wrocław, Niemcy nazywają Breslau, a Czesi używają nazwy Vratislav. Każda z tych nazw nosi piętno czasu, miejsca i jej historycznych użytkowników. W artykule wymieniam tylko te najważniejsze nazwy, podkreślające kolejne etapy rozwoju i historii miasta. Informacje zostały zaczerpnięte z książki opisującej dzieje Wrocławia – Mikrokosmos, Norman Davies i Roger Moorhouse.

Historia
Grzegorz Sanik
@grzegorz_sanik

Od kilku lat piszę na Eloblogu artykuły o historii, turystyce i nowych technologiach. Od urodzenia związany jestem z Dolnym Śląskiem. Prowadzę także na YouTube kanał Podróżnik w czasie.

Więcej w kategorii Historia

Dlaczego Dolny Śląsk jest dolny? – Wyjaśnienie nazwy

Grzegorz Sanik20 lutego 2018

Mapa niemieckich obozów śmierci w czasie II wojny światowej

Grzegorz Sanik2 lutego 2018

Echt Stonsdorfer – Ten dolnośląski likier podbił cały świat!

Grzegorz Sanik8 stycznia 2018

Skąd się wzięli Tyrolczycy pod Karkonoszami?

Grzegorz Sanik4 stycznia 2018

Stara mapa Królestwa Polskiego z 1863 roku

Grzegorz Sanik2 stycznia 2018

Tej nocy wydarzyło się coś niezwykłego na froncie zachodnim

Grzegorz Sanik24 grudnia 2017

10 niezrealizowanych budowli na Dolnym Śląsku

Grzegorz Sanik14 grudnia 2017

4 sekrety światowych przywódców i polityków

Grzegorz Sanik30 listopada 2017

10 niezwykłych budowli Dolnego Śląska, które już nie istnieją

Grzegorz Sanik27 listopada 2017